El muntatge de la Síndrome Tòxica. 2ª part.
Gudrun Greunke.
Periodista d'investigació.
Jörg Heimbrecht.
Escriptor. Diplomat en Química.

Centers Disease Control (CDC).Després de les nostres investigacions pot descartar-se completament que aquesta malaltia (l'anomenada Síndrome Tòxica) tingui quelcom a veure amb qualsevol oli. Malgrat l'ajut actiu d'institucions científiques tan prestigioses com son l'OMS, és a dir, l'Organització Mundial de la Salut, i el centre americà Centers for Disease Control -CDC- (Centres pel Control de Malalties) d'Atlanta, Geòrgia, fins avui no s'ha pogut trobar cap substància a l'oli que pogués ser la causa de la malaltia. En experiments amb animals no s'ha aconseguit reproduir amb l'oli ni la malaltia, ni tampoc algunes de les seves característiques més importants; al contrari, els animals només engreixaren amb l'oli barrejat o fraudulent. De les persones que suposadament han ingerit l'oli tòxic, sols han emmalaltit menys de l'1%. Contrariament, hi ha un gran número de persones malaltes que, segons tots els indicis, mai no provaren cap oli fraudulent o barrejat.

Bayer.Científics i metges, però també periodistes i advocats, que no volien acceptar la tesi oficial, cercaren causes diferents per aquesta malaltia misteriosa. Arribaren a resultats completament diferents i inclús oposats als oficials. Les seves investigacions apunten a residus de pesticides a base d'organofosforats en vegetals, concretament en tomàquets. Les seves acusacions es dirigeixen contra els productors d'aquests pesticides, la multinacional alemana de productes químics Bayer, i altres grands empreses del ram. Al principi també es sospità d'armes biològiques i químiques procedents de las bases americanes del pais.

World Health Organization (WHO).Amb tot, existeixen molts indicis que el govern espanyol coneixia la veritable causa de la Síndrome Tòxica, al menys algunes setmanes després d'haver proclamat la teoria de l'oli o inclús abans de pronunciar-la; però això fou ocultat fins ara a l'opinió pública. Polítics i alts càrrecs temien reconéixer la seva errada i perdre credibilitat. Tampoc pensaven que fos oportú iniciar un procés contra els veritables responsables. No ho pensava el govern d'aquell moment, ni ho pensa l'actual; així es va decidir que l'hipòtesi de l'oli era l'única correcta. Altres institucions, com l'OMS, s'atingueren a ella.

Boehringer Ingelheim.Recolçant-nos en nombrosos documents científics podem demostrar que els síntomes dels malalts no es poden justificar mitjançant l'hipòtesi oficial de l'oli, però que si es poden explicar per una intoxicació per pesticides organofosforats. A més a més demostrem que hi ha indicis que els aliments enverinats procedien de la província d'Almeria. Hem reunit moltissimes proves que han estat ocultades a l'opinió pública espanyola; per exemple, que en el sèrum dels malalts i en la llet materna es trobaren rastres de pesticides, dels seus residus i els seus metabolits; els productes, el nom complert del qual donem, són produïts per grans companyies que se troben entre les més destacades del món. La primera d'elles i líder del mercat és Bayer, però també fabriquen productes d'aquest tipus Hoechst, BASF, Schering i Celamerk, sucursal de Boehringer-Ingelheim.

El montaje del síndrome tóxico.
Font i contacte: Introducció al llibre «El Montaje del Síndrome Tóxico» de Gudrun Greunke i Jörg Heimbrecht, Editorial Obelisco.

Contacte de l'autora:
Gudrun Greunke, Fax (93) 8480389.

Artícle publicat en el número 46 de la revista «Medicina Holística». Edita: Associació de Medicines Complementàries (A.M.C.)


free-news.org