El muntatge de la síndrome de la colza.
Assaig. Relación del envenenamiento perpetrado en España y camuflado bajo el nombre del síndrome del aceite tóxico. Jaques Philipponeau. Traducció d'Isabelle Touet. Precipité, Madrid, any 2000. 104 pàgines. 1.000 pessetes.

L'enverinament esdevingut a Espanya entre 1981 i 1982 fou produit, segons les autoritats, per l'adulterament d'oli venut de forma ambulant. Però aquesta explicació no esclareix: ni per què va morir gent que amb tota certeça mai no va probar aquest oli ni com sobrevisqueren tots els que si el consumiren. Es tractava així de camuflar la responsabilitat de la fussió criminal de l'indústria, l'Estat, l'investigació i la medicina. Aquest llibre no només desmunta una a una les justificacions dels experts estatals, sino que eleva la denúncia a la totalitat de les condicions existents: interesos de l'indústria, abdicació de la crítica, servilisme dels media i la justícia, etcètera. / A. F.-S.

Précipité Editorial.
Ave María, 39. 28012 Madrid.
Telèfon i fax: 91-5283365.


free-news.org